Author: admin

กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หักค่าใช้จ่ายได้ 1.25 เท่า วันที่ 5 เมษายน 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการลดปริมาณการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก คาดว่าผู้ประกอบการจะเปลี่ยนมาใช้เม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ประมาณร้อยละ 10 ต่อปี (68,978 ตัน) ของปริมาณบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีการผลิตอยู่ในปัจจุบันจำนวน 689,785 ตัน ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Bio Hub of ASEAN นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้เม็ดพลาสติกชีวภาพ เพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ลดปริมาณการใช้พลาสติกที่จะกลายเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยากอย่างต่อเนื่อง จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ. … (การขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ) ทั้งนี้ กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพตามประเภทที่กำหนด และได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มาหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มอีกเป็นจำนวนร้อยละ 25 สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่…

Read More

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ไวรอลโพสต์ทางช่องทางทวิตเตอร์ จากสายการบิน ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวัน April fool’s day เกี่ยวกับเส้นทางบินจากจังหวัดในประเทศไทย ไปยังเมืองหนึ่งในทวีปยุโรป ทำให้เกิดการตีความในหลายด้าน จนเป็นกระแสสังคม ด้วยประเด็น เปิดบิน “น่าน-มิวนิค” เริ่มต้น 1,010 บาท ต่อมาภายหลังจะลบโพสต์นี้ทิ้งไป ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดด้าน“วิวาลดี้ อินทริเกรเต็ด พับลิค รีเลชั่นส์” บริษัทพีอาร์ชื่อดัง ได้ออกเอกสารชี้แจง ระบุไม่ได้เป็นผู้ผลิตเนื้อหา (คอนเทนต์) มุกบิน “น่าน-มิวนิค” ให้สายการบิน “ไทยเวียตเจ็ท” แต่รับทำเฉพาะการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนโดยตรงเท่านั้น ระบุพร้อมฟ้องผู้หมิ่นประมาท ใส่ความ หรือแชร์ข้อความใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเสียหายต่อบริษัท อย่างถึงที่สุด ทั้งนี้ วิวาลดี้ อินทิเกรเต็ด พับลิค รีเลชั่นส์ ได้ชี้แจงดังมีรายละเอียดดังนี้ สืบเนื่องจากกรณีการเผยแพร่เนื้อหาออนไลน์ทางบัญชีทวิตเตอร์ของสายการบิน เวียตเจ็ท ซึ่งก่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็น วิวาลดี้ อินทิเกรเต็ด พับลิค รีเลชั่นส์…

Read More

วันนี้ (4 เม.ย.) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 199 ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจการเงิน SCB X โดยนายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) กล่าวว่า ขณะนี้การปรับโครงสร้างดังกล่าวอยู่ระหว่างการทำคำเสนอแลกหุ้นระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์กับกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCB X) ในอัตรา 1 ต่อ 1 หุ้น ซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นธนาคารพาณิชย์ยินยอมแลกหุ้นกว่า 90% ทั้งนี้ ล่าสุด ณ ปัจจุบันได้รับทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาดำเนินการแลกหุ้น และแสดงเจตจำนงในการแลกหุ้นตามแผนการปรับโครงสร้างในอัตราเกินกว่า 90% แล้ว สำหรับขั้นตอนต่อไปจะนำหุ้น SCB X เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกับที่จะถอนหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ คือวันที่ 27 เมษายน 2565 นอกจากนี้ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลที่ธนาคารจะจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564…

Read More

บมจ.ธนพิริยะ หรือ TNP ต้นแบบค้าปลีกท้องถิ่นของคนไทยที่ประสบความสำเร็จเติบโตกว่าเป้ามาอย่างต่อเนื่อง เปิดประตูร้านค้าปลีกเผยแผนกลยุทธ์ ปี 65 ที่เตรียมเดินหน้าขยายสาขาเพิ่มเติมอีก 6 สาขา จากปัจจุบัน 38 สาขา รองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวกว่าปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน คาดแนวโน้มไตรมาส 1 ทิศทางบวกตามแผน ภญ.อมร พุฒิพิริยะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดเชียงราย เปิดเผยถึงการดำเนินงานในปี 2565 ที่เดินหน้าปักหมุดขยายสาขาเพิ่มเติมภายในปีนี้อีก 6 สาขา ซึ่งจะได้เห็นในไตรมาส 2 จำนวน 2 สาขา และจะทยอยเปิดสาขาอื่นๆ ในไตรมาสละ 2 สาขา จากปัจจุบันสิ้นปี 2564 อยู่ที่ 38 สาขา ครอบคลุม 3 จังหวัดโซนภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จ.เชียงราย 30 สาขา จ.เชียงใหม่ 3…

Read More

ฝ่าย GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย (KTB) ประเมินกรอบเงินบาทวันนี้คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 33.55-33.75 บาทต่อดอลลาร์ และกรอบค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ที่ระดับ 33.40-33.80 บาทต่อดอลลาร์ โดยตลาดมองว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงจากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน โดยภาคการผลิตอุตสาหกรรมอาจขยายตัวในอัตราชะลอลง สะท้อนผ่านดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมีนาคมที่จะลดลงสู่ระดับ 52 จุด สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ (Business Sentiment) ที่อาจลดลงสู่ระดับ 47 จุด ทั้งนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่เผชิญความไม่แน่นอนสูงขึ้นจากผลกระทบของสงคราม ทำให้เรามองว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.50% เพื่อประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ท่ามกลางทิศทางเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท มองว่าเงินบาทมีแนวโน้มที่จะผันผวนในกรอบกว้าง โดยเราประเมินว่ามติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) อาจเป็นปัจจัยกดดันฝั่งอ่อนค่าได้ นอกจากนี้ ยังคงต้องระวังความไม่แน่นอนของสถานการณ์สงครามที่อาจยังคงกดดันให้ตลาดไม่กล้าเปิดรับความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลให้สกุลเงินในฝั่ง EM Asia เผชิญแรงกดดันต่อ ทั้งนี้ ควรติดตามทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งล่าสุด เราเริ่มเห็นนักลงทุนต่างชาติทยอยกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อสุทธิหุ้นไทยราว 5 พันล้านบาท ส่วนแรงขายบอนด์ระยะสั้นเริ่มลดลง อนึ่ง เงินบาทอาจเผชิญแนวต้านในโซน…

Read More

ธ.ก.ส. ขยายระยะเวลาขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด เพิ่มสภาพคล่องเกษตรกร รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ปลอดจ่ายหนี้นาน 6 เดือนแรก วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท วันที่ 26 มีนาคม 2565 นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 จากเดิมที่สิ้นสุดโครงการไปแล้ว โดยขยายเวลาไปจนถึง 30 กันยายน 2565 เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับเกษตรกร ลูกจ้างภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ให้มีสภาพคล่องในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบที่คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นธรรม โดยวงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน (Clean Loan) อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6…

Read More

จากกรณีที่ในปัจจุบันประชาชนประสบปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล นั้น กรณีดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินกว่าที่กำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน และช่วยจัดการกับปัญหาดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยมี นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา และ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ และยังได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานชุดปฏิบัติการพิเศษตรวจสอบผู้ค้าคนกลางที่มีพฤติกรรมเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. จึงได้สั่งการให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/รองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานชุดปฏิบัติการพิเศษดังกล่าว ให้ดำเนินการตรวจสอบผู้ค้าคนกลางและปราบปรามกรณีการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดดังกล่าว โดย พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ฯ ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบช.ภ.๑/คณะทำงานชุดปฏิบัติการพิเศษฯ, พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย รอง ผบก.สส.ภ.4/คณะทำงานชุดปฏิบัติการพิเศษฯ ให้ดำเนินการสืบสวน ตรวจสอบเป้าหมายผู้ค้าคนกลางที่มีพฤติกรรมในการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนด จากการสืบสวนเบื้องต้นทราบว่าได้มีแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ของมังกรฟ้า ซึ่งเชื่อว่า ดําเนินการโดย บริษัท มังกรฟ้า ล็อตเตอรี่…

Read More

สลากฯ เปิด 4 วิธีคัดตัวจริง ขายหวย 80 บาท ลุยตรวจโควต้า 30 ล้านฉบับ “มูลนิธิ-องค์กรกุศล” ต้องเข้ามาคัดกรองด้วย พร้อมขอข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองผู้ค้ารายใหม่ 7 หมื่นคน ชี้ไม่ทันกำหนดขายจริง 2 พฤษภาคม นี้ วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมสลากฯ มีมติให้มีการคัดกรองผู้ขายสลากตัวจริง โดยจะมีการคัดกรองผู้ขายใหม่ทั้งระบบที่มีอยู่ 100 ล้านฉบับ ซึ่งนอกจากจะมีการคัดกรองผู้มีสิทธิซื้อจองที่ลงทะเบียนไว้เดิมตั้งแต่ปี 58 จำนวน 1.3 แสนรายแล้ว จะมีการคัดกรองในกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากถาวร เช่น มูลนิธิ องค์กรการกุศล นิติบุคคล รวมถึงบุคคลธรรมดา ที่มีสัดส่วนสลากอยู่ประมาณ 30 ล้านฉบับด้วย เพื่อให้ได้ผู้ค้าสลากตัวจริงที่จำหน่ายราคา 80 บาท ทั้งระบบ ส่วนการคัดกรองผู้ค้ารายใหม่ที่เปิดลงทะเบียนเมื่อช่วงต้นปี 65 ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 8.7…

Read More

เอเซียพลัส เปิดโผ 16 หุ้นเล็กได้รับผลกระทบเต็มๆ จากเกณฑ์ Cash Balance ใหม่ของ ตลท. ที่จะเริ่มใช้ เม.ย.นี้ เชื่อส่งผลดี ช่วยนักลงทุนลดเสี่ยง สกัดกั้นการทำราคา และทำให้หันมาโฟกัสที่ Valuation มากขึ้น ขณะที่หุ้นที่ติด Cash Balance ปัจจุบัน มองเป็น Sentiment ลบเพิ่มเติม ราคาถูกผลักได้ยากขึ้น หลังจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศใช้เกณฑ์กำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ให้เข้มข้นขึ้น ที่จะเริ่มใช้ 4 เม.ย.65 โดยเพิ่มเกณฑ์การหยุดซื้อขายหุ้นที่ถูกควบคุมสูงสุด 1 วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลในหุ้นที่ติด T1, T2, T3 เพื่อลดความเสี่ยงกับนักลงทุน ประกอบด้วย มาตรการระดับ 1 จากให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ (บัญชี cash balance) เป็นให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ (บัญชี cash balance) และห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย…

Read More

ธปท. เปิดคำถาม-คำตอบ 4 ข้อ หลัง S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ 4 ธนาคารพาณิชย์ไทย เผยระยะสั้นมีผลต่อราคาหุ้นปรับลดลง-ต้นทุนระดมทุนเพิ่มขึ้นแต่ไม่รุนแรง เหตุแบงก์ไทยพึ่งพาเงินฝากเป็นหลัก ยันไม่กระทบต่อผู้ฝากเงิน พร้อมติดตาม-กำกับดูแล ธพ.ทุกแห่ง วันที่ 22 มีนาคม 2565 จากกรณีบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารพาณิชย์ไทย (ธพ.) 4 แห่ง และคงความน่าเชื่อถือไว้ 2 แห่งด้วย มุมมองว่าหนี้ครัวเรือนของไทยเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งกฎเกณฑ์ของทางการเอื้อให้การช่วยเหลือลูกหนี้ของไทยทำได้มากกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ทำให้มีลูกหนี้ภายใต้มาตรการช่วยเหลือจำนวนมาก ธปท.จึงได้ชี้แจงผ่านคำถาม-คำตอบ ดังนี้ 1.การที่ S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารพาณิชย์ไทย 4 แห่งในครั้งนี้ จะส่งผลอย่างไรต่อธนาคารพาณิชย์ การปรับลด rating อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งอาจทำให้ราคาหุ้นของ ธพ.ปรับลดลงในระยะสั้น และต้นทุนการระดมทุนปรับเพิ่มขึ้นในระยะถัดไป แต่คาดว่าผลกระทบจะไม่รุนแรงนัก เพราะ ธพ.ไทยพึ่งพาการ ระดมทุนผ่านเงินฝากเป็นสำคัญ ขณะที่การระดมทุนจากตลาดทุนหรือต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนไม่มากนัก รวมทั้ง ธพ.ได้ทยอยระดมทุนไว้แล้วในช่วงปีที่ผ่านมา ประกอบกับ ธพ.ยังมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง และเงินกองทุนที่อยู่ในระดับสูง 2.การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือในครั้งนี้…

Read More