CHOW ปิดดีลขายโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่น มูลค่ากว่า 9.7 พันล้าน

เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ ปิดดีลขายโครงการ Solar Farm ญี่ปุ่น กำลังผลิตรวมกว่า 60 เมกะวัตต์ มูลค่าสุทธิของกิจการกว่า 9.7 พันล้านบาท รับเงินเข้ากระเป๋ากว่า 4 พันล้านบาท หลังหักเงินกู้สินเชื่อโครงการ ด้าน “ศุภชัย ยิ้มสุวรรณ” เผยเร่งเดินหน้าขยายธุรกิจต่อเนื่องทั้งในออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และประเทศไทย ระบุหลังชำระคืนหนี้ กด D/E วูบช่วยเสริมฐานะการเงินแข็งแกร่ง รองรับโอกาสทางธุรกิจที่สดใสในอนาคต

นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่ของประเทศ และธุรกิจพลังงาน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ผ่านบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติให้จำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นผ่านบริษัทย่อย คิดเป็นมูลค่ารายการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 14,000 ล้านเยน หรือเท่ากับ 4,114 ล้านบาท ให้กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมูลค่ารายการดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าสุทธิของกิจการ (Enterprise Value) ทั้งหมดประมาณ 33,000 ล้านเยน หรือเทียบเท่ากับ 9,699 ล้านบาทนั้น ปัจจุบันการขายตามสัญญาดังกล่าวได้บรรลุผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“หลังจากนี้ CHOW GROUP จะเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ในทันที ซึ่งรวมถึงการชำระคืนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจำนวนกว่า 7,469 ล้านบาท สะท้อนให้อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) และภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ CHOW GROUP มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และมีฐานทุนที่มากขึ้นในการขยายการลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และในประเทศออสเตรเลีย เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ มีเป้าหมายขยายธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องอีกหลายโครงการ และเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่วางไว้ตั้งแต่ต้น” นายศุภชัย กล่าว

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่จำหน่ายให้กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย โครงการอิวากิ ขนาด 26.68 เมกะวัตต์ โครงการฮามาดะ 1 ขนาด 11.00 เมกะวัตต์ โครงการฮามาดะ 2 ขนาด 12.00 เมกะวัตต์ โครงการอาโอโมริ ขนาด 7.21 เมกะวัตต์ และโครงการขนาดเล็กกำลังการผลิตต่ำกว่า 2.4 เมกะวัตต์ รวมกันอีกหลายโครงการ

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ ปิดดีลขายโครงการ Solar Farm ญี่ปุ่น กำลังผลิตรวมกว่า 60 เมกะวัตต์ มูลค่าสุทธิของกิจการกว่า 9.7 พันล้านบาท รับเงินเข้ากระเป๋ากว่า 4 พันล้านบาท หลังหักเงินกู้สินเชื่อโครงการ ด้าน “ศุภชัย ยิ้มสุวรรณ” เผยเร่งเดินหน้าขยายธุรกิจต่อเนื่องทั้งในออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และประเทศไทย ระบุหลังชำระคืนหนี้ กด D/E วูบช่วยเสริมฐานะการเงินแข็งแกร่ง รองรับโอกาสทางธุรกิจที่สดใสในอนาคต นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่ของประเทศ และธุรกิจพลังงาน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ผ่านบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น…