บ.พีอาร์ดัง แจงไม่เกี่ยว มุกวันเอพริลฟูลส์เดย์ จ่อฟ้องคนแชร์ทำให้เสียหาย

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ไวรอลโพสต์ทางช่องทางทวิตเตอร์ จากสายการบิน ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวัน April fool’s day เกี่ยวกับเส้นทางบินจากจังหวัดในประเทศไทย ไปยังเมืองหนึ่งในทวีปยุโรป ทำให้เกิดการตีความในหลายด้าน จนเป็นกระแสสังคม ด้วยประเด็น เปิดบิน “น่าน-มิวนิค” เริ่มต้น 1,010 บาท ต่อมาภายหลังจะลบโพสต์นี้ทิ้งไป ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดด้าน“วิวาลดี้ อินทริเกรเต็ด พับลิค รีเลชั่นส์” บริษัทพีอาร์ชื่อดัง ได้ออกเอกสารชี้แจง ระบุไม่ได้เป็นผู้ผลิตเนื้อหา (คอนเทนต์) มุกบิน “น่าน-มิวนิค” ให้สายการบิน “ไทยเวียตเจ็ท” แต่รับทำเฉพาะการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนโดยตรงเท่านั้น ระบุพร้อมฟ้องผู้หมิ่นประมาท ใส่ความ หรือแชร์ข้อความใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเสียหายต่อบริษัท อย่างถึงที่สุด

ทั้งนี้ วิวาลดี้ อินทิเกรเต็ด พับลิค รีเลชั่นส์ ได้ชี้แจงดังมีรายละเอียดดังนี้ สืบเนื่องจากกรณีการเผยแพร่เนื้อหาออนไลน์ทางบัญชีทวิตเตอร์ของสายการบิน เวียตเจ็ท ซึ่งก่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็น วิวาลดี้ อินทิเกรเต็ด พับลิค รีเลชั่นส์ ในฐานะผู้ให้บริการประชาสัมพันธ์แก่สายการบินฯ

วิวาลดี้ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเนื้อหาทวิตเตอร์ดังกล่าวของสายการบินฯ เนื่องจากขอบเขตการทำงานของบริษัทฯ ตามสัญญาจ้างรับผิดชอบเฉพาะการส่งต่อข่าวประชาสัมพันธ์ให้แก่สื่อมวลชนโดยตรงเท่านั้น และไม่ได้ครอบคลุมถึงการผลิตเนื้อหาสำหรับเผยแพร่ออนไลน์แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น กับการเผยแพร่เนื้อหาทวิตเตอร์ของสายการบินในครั้งนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ น้อมรับการติชมหรือวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานตามข้อเท็จจริงในทางสุจริตอยู่เสมอ

ขณะนี้บริษัทฯ พบว่ามีผู้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับบริษัทฯ และมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ดังกล่าวซึ่งมีลักษณะหมิ่นประมาท ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันดีขององค์กร บริษัทฯ จึงขอประกาศให้ทราบว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด โดยจะไม่มีการประนีประนอมยอมความใดๆ ทั้งสิ้น ต่อบุคคลผู้โพสหรือแชร์ข้อความใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทำความเสียหายต่อบริษัทฯ

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ไวรอลโพสต์ทางช่องทางทวิตเตอร์ จากสายการบิน ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวัน April fool’s day เกี่ยวกับเส้นทางบินจากจังหวัดในประเทศไทย ไปยังเมืองหนึ่งในทวีปยุโรป ทำให้เกิดการตีความในหลายด้าน จนเป็นกระแสสังคม ด้วยประเด็น เปิดบิน “น่าน-มิวนิค” เริ่มต้น 1,010 บาท ต่อมาภายหลังจะลบโพสต์นี้ทิ้งไป ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดด้าน“วิวาลดี้ อินทริเกรเต็ด พับลิค รีเลชั่นส์” บริษัทพีอาร์ชื่อดัง ได้ออกเอกสารชี้แจง ระบุไม่ได้เป็นผู้ผลิตเนื้อหา (คอนเทนต์) มุกบิน “น่าน-มิวนิค” ให้สายการบิน “ไทยเวียตเจ็ท” แต่รับทำเฉพาะการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนโดยตรงเท่านั้น ระบุพร้อมฟ้องผู้หมิ่นประมาท ใส่ความ หรือแชร์ข้อความใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเสียหายต่อบริษัท อย่างถึงที่สุด ทั้งนี้ วิวาลดี้ อินทิเกรเต็ด พับลิค รีเลชั่นส์ ได้ชี้แจงดังมีรายละเอียดดังนี้ สืบเนื่องจากกรณีการเผยแพร่เนื้อหาออนไลน์ทางบัญชีทวิตเตอร์ของสายการบิน เวียตเจ็ท ซึ่งก่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็น วิวาลดี้ อินทิเกรเต็ด พับลิค รีเลชั่นส์…