TWZ -SOLAR ร่วมทุนตั้งบ.ใหม่ พัฒนาสถานีชาร์จรถอีวีพลังแสงอาทิตย์รายแรกไทย

TWZ ผนึก SOLAR จัดตั้งสถานีชาร์จรถอีวีที่จําหน่ายโดย SKY-TH และตลาดรถอีวี พร้อมเล็งจัดตั้งบริษัทใหม่ ร่วมทุนเพื่อลงทุนในสถานีชาร์จรถอีวีด้วยพลังงานแสงอาทิตย์รายแรกไทยโดยสัดส่วนการ ถือหุ้นจะตกลงกันในภายหลัง

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ TWZ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ตามที่ บริษัท สกาย เวลล์ ไทยแลนด์ ประเทศไทย จํากัด (SKY-TH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ TWZ โดย TWZ ถือหุ้นอยู่ 51 % ผ่านบริษัท อิเลคตร้า โมทีฟ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TWZ ถือหุ้นอยู่ 100% เพื่อประกอบธุรกิจค้าส่ง (Wholesale) และการตลาด ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles: EVs)

โดยที่ SKY-TH ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท แอดวานซ์ โมบิลิตี จํากัด ให้เป็นตัวแทนจําหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า (Exclusive Agent) ที่ผลิตโดย บริษัท แอดวานซ์ โมบิลิตีจํากัด ให้กับ SKYWELL และ มีความเชี่ยวชาญในการขายและบริการรถไฟฟ้า EV ให้กับ บริษัทและองค์กรต่างๆ นั้น

บริษัทฯ ได้เจรจาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) หรือ SOLAR โดย ทั้งสองฝ่ายมีเจตนาร่วมกันจัดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า รวมถึงพิจารณารูปแบบการจัดตั้งบริษัทใหม่ที่จะมาร่วมทุนกัน ซึ่งจะดําเนินการพัฒนาก่อสร้างและลงทุนในสถานีชาร์จรถไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย โดยสัดส่วนการ ถือหุ้นจะตกลงกันในภายหลัง

โดยที่ SOLAR ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเล่นบอลออนไลน์ ดีที่สุดพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เกี่ยวเนื่องกับพลังงานแสงอาทิตย์ภายในประเทศแบบบริการครบวงจร มากด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยด้วยเครื่องจักรจากประเทศเยอรมัน ทุกผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น UL (สหรัฐอเมริกา) MCS (สหราชอาณาจักร) JIS (ญี่ปุ่น) และ มอก (ไทย) จะเป็นฝ่ายที่จะนําเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาติดตั้งไว้บนสถานีชาร์จ

รวมทั้งร่วมกันพัฒนาติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า EV ให้กับกลุ่มตลาดรถไฟฟ้า EV โดยเฉพาะจะสนับสนุนรถไฟฟ้า EV ที่จําหน่ายโดย SKY-TH เพื่อให้สถานีชาร์จดังกล่าวมีฐานลูกค้าในเบื้องต้นที่โครงการสถานีชาร์จมีตัวเลขความเป็นไปได้ของ โครงการที่จะสามารถดําเนินธุรกิจได้

เบื้องต้น โดย SKY-TH จะมีหน้าที่เป็นผู้จัดหาการตลาด จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับสถานีชาร์จ โดยเบื้องต้น จะนําฐานลูค้ารถไฟฟ้าที่บริษัทจําหน่ายได้สร้างแรงจูงใจทางการตลาดให้ลูกค้าดังกล่าวมาเป็นลูกค้าของสถานีชาร์จเพื่อสนับสนุนโครงการสถานีชาร์จของบริษัทร่วมทุนดังกล่าว รวมทั้งหาฐานลูกค้ารถไฟฟ้า EV อื่น ๆเพื่อมาเป็นลูกค้าพิ่มเติม

ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขสัญญาที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกัน มีกําหนดระยะเวลา 3 ปีซึ่งคู่สัญญาจะพิจารณาและเจรจาในเงื่อนไขต่างๆ และอาจลงนามสัญญาเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งหากมีความคืบหน้าใดๆ จะมีการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็นลําดับถัดไป

TWZ ผนึก SOLAR จัดตั้งสถานีชาร์จรถอีวีที่จําหน่ายโดย SKY-TH และตลาดรถอีวี พร้อมเล็งจัดตั้งบริษัทใหม่ ร่วมทุนเพื่อลงทุนในสถานีชาร์จรถอีวีด้วยพลังงานแสงอาทิตย์รายแรกไทยโดยสัดส่วนการ ถือหุ้นจะตกลงกันในภายหลัง บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ TWZ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ตามที่ บริษัท สกาย เวลล์ ไทยแลนด์ ประเทศไทย จํากัด (SKY-TH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ TWZ โดย TWZ ถือหุ้นอยู่ 51 % ผ่านบริษัท อิเลคตร้า โมทีฟ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TWZ ถือหุ้นอยู่ 100% เพื่อประกอบธุรกิจค้าส่ง (Wholesale) และการตลาด ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles: EVs) โดยที่ SKY-TH…