SUN สลัดคราบ commodity สู่ Food tech อาหารแห่งอนาคต

ซันสวีท หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานครบวงจรของประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจ ตามแผนธุรกิจปี 2565 พร้อมรับมือกับความท้าทายและพัฒนาโครงการใหม่เสริมขีดความสามารถธุรกิจ โดยมุ่งสู่ Food tech อาหารแห่งอนาคต เพื่อรักษาเสถียรภาพของธุรกิจในระยะยาว

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานครบวงจรของประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจ ตามแผนธุรกิจปี 2565 พร้อมรับมือกับความท้าทายและพัฒนาโครงการใหม่เสริมขีดความสามารถธุรกิจ โดยมุ่งสู่ Food tech อาหารแห่งอนาคต เพื่อรักษาเสถียรภาพของธุรกิจในระยะยาว

SUN สลัดคราบ commodity สู่ดูหนังฟรีออนไลน์ 2022 Food tech อาหารแห่งอนาคต

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานครบวงจรของประเทศไทย เผยภาพรวมปี 2564 SUN สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่องแม้จะเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

 

เนื่องจากการขยายฐานตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบประเทศภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และไต้หวัน รวมถึงสหภาพยุโรป มีคำสั่งซื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการเพิ่มฐานลูกค้าทั้งในส่วนลูกค้ารายใหม่ รวมถึงการขยายตลาดในประเทศได้มากขึ้น จากกลุ่มสินค้าพร้อมทาน (Ready to eat) แบรนด์ KC ประกอบด้วย ข้าวโพดหวาน มันหวานญี่ปุ่นเผา มันหวานญี่ปุ่นสีม่วงเผา มันหวานญี่ปุ่นสีส้มเผา ถั่วลายเสือ ธัญพืชรวม ซุปข้าวโพด และข้าวต้มมัด

 

ในปี 2565 SUN เดินหน้าเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กรในทุกมิติ พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจสำหรับสายปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ ตั้งเป้ารายได้ทั้งปีจะเติบโตต่อเนื่อง พร้อมแตกไลน์สินค้า Ready-to-eat ใหม่ ๆ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่เพิ่มมากขึ้น

 

ปัจจุบันบริษัทได้ก่อสร้าง Mini Factory ซึ่งจะสามารถเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน และกำลังการผลิตได้ถึง 100,000 ชิ้นต่อวัน เพื่อหนุนรายได้ให้เติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 10-15% ต่อปี

ในขณะเดียวกัน SUN ได้เตรียมพร้อมวางแผนก้าวสู่ Food tech อาหารแห่งอนาคตเต็มรูปแบบ โดยมุ่งวิจัยพัฒนาในทุกขั้นตอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์เทรนด์อาหารอนาคต ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

 

จากพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่หันมาบริโภคอาหารจากพืช มากกว่าเนื้อสัตว์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการปลูกพืชสมุนไพร และพืชมูลค่าสูง ในพื้นที่ไร่ตะวันหวาน (SUN VALLEY) เพื่อต่อยอดการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต สอดคล้องวิสัยทัศน์ของ SUN ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับแสวงหาพันธมิตรในการร่วมมือกัน สำหรับเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น

ซันสวีท หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานครบวงจรของประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจ ตามแผนธุรกิจปี 2565 พร้อมรับมือกับความท้าทายและพัฒนาโครงการใหม่เสริมขีดความสามารถธุรกิจ โดยมุ่งสู่ Food tech อาหารแห่งอนาคต เพื่อรักษาเสถียรภาพของธุรกิจในระยะยาว บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานครบวงจรของประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจ ตามแผนธุรกิจปี 2565 พร้อมรับมือกับความท้าทายและพัฒนาโครงการใหม่เสริมขีดความสามารถธุรกิจ โดยมุ่งสู่ Food tech อาหารแห่งอนาคต เพื่อรักษาเสถียรภาพของธุรกิจในระยะยาว SUN สลัดคราบ commodity สู่ดูหนังฟรีออนไลน์ 2022 Food tech อาหารแห่งอนาคต นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานครบวงจรของประเทศไทย เผยภาพรวมปี 2564 SUN สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่องแม้จะเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   เนื่องจากการขยายฐานตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบประเทศภูมิภาคเอเชีย เช่น…