JMART ตั้งบ.ร่วมทุน GUNKUL-SINGER ขายอุปกรณ์ไฟฟ้า-กัญชง เล็งเปิดแผนก.พ.65

JMART บันทึกข้อตกลงศึกษาบริษัทร่วมทุน GUNKUL-SINGER จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า-พัฒนาช่องทางขายกัญชง ระบุลงทุนขั้นต้น 1 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/65 และ ก.พ.ปี65 ประกาศแผนได้ชัดเจน ย้ำใช้วิธีการแลกหุ้น รอบแรก 500 ล้าน และ 6 เดือนข้างหน้า 500 ล้าน ย้ำความร่วมมือกันระยะยาว

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้บริษัทเข้าทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นกับ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL และบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อการลงทุนร่วมกันในการประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลาร์โซลูชั่นผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่าย และการจัดหาสินเชื่อ โดยกลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัททั่วประเทศ สำหรับสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลาร์โซลูชั่น

รวมถึงพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชง ผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายของกลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัท รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการทำเรื่องศูนย์กัญชงกัญชาเพื่อสุขภาพ

นอกจากนี้ ยังพัฒนาการร่วมลงทุนให้การลงทุนติดตั้งระบบ Solar Rooftop เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า และโอกาสการขายไฟฟ้าร่วมกัน ภายใต้เครือของกลุ่มธุรกิจเจมาร์ท และการลงทุนทางด้าน EV Charging Station และศึกษาความเป็นไปไได้ Synergy ด้านอื่นเพิ่มเติม รวมถึงเรื่องการศึกษาเรื่อง Utility Token เพื่อนำมาปรับใช้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ทั้งนี้ การลงทุนร่วมกันดังกล่าว GUNKUL จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 50% ขณะที่ JMART ถือหุ้นสัดส่วน 40.1% และ SINGER ถือหุ้น 9.9% โดยมีเงินลงทุนขั้นต้น 1 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว โดยหากผลการศึกษาที่ได้เป็นที่พึงพอใจแนวทางหวยฮานอยวันนี้ และได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย บริษัทจะดำเนินการเจรจาเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับผู้ร่วมทุน และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายในไตรมาส 1 ปี 2565

สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว บริษัทยังไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินใดๆให้กับบริษัทร่วมทุน โดยหากเมื่อบริษัทจะเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับผู้ร่วมทุน บริษัทจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่ม) และประกาศคณะกรรมการตลท. เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เปิดเผยว่า การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ในเบื้องต้นจะใช้วิธีการแลกหุ้น (สวอปหุ้น) ระหว่างกัน มูลค่า 500 ล้านบาท และในอีก 6 เดือนข้างหน้าจะแลกหุ้นอีก 500 ล้านบาท พร้อมกันนี้คาดว่าในช่วงเดือนก.พ.ปี 2565 จะสามารถเปิดแผนธุรกิจใหม่นี้ได้อย่างแน่นอน

“เราใช้วิธีการสวอปหุ้น ก็เหมือนกับการแต่งงานกันจริงๆ ระหว่าง กันกุลกับเจมาร์ท และในอีก 3 ปีข้างหน้า จะเกิดบริษัทลูกร่วมลงทุน( JV) ตามมาแน่นอน”

โดยธุรกิจภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลาร์โซลูชั่นผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่าย และการจัดหาสินเชื่อโดยกลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัททั่วประเทศ สำหรับสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลาร์โซลูชั่น
2. พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชง ผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายของกลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัทรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการทำเรื่องศูนย์กัญชงกัญชาเพื่อสุขภาพ
3. พัฒนาการร่วมลงทุนให้การลงทุนติดตั้งระบบ Solar Rooftop เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า และโอกาสการขายไฟฟ้าร่วมกัน ภายใต้เครือของกลุ่มธุรกิจเจมาร์ท และการลงทุนทางด้าน EV Charging Station
4. ศึกษาความเป็นไปได้ Synergy ด้านอื่นเพิ่มเติม รวมถึงเรื่องการศึกษาเรื่อง Utility Token เพื่อนำมาปรับใช้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

“เรามองเห็นว่า ธุรกิจพลังงานสะอาดและกัญชงเป็นเมกะเทรนด์ของโลก ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน และอยู่ในความสนใจของผู้บริโภค การที่ JMART และ SINGER เข้ามาจับตลาดนี้จึงถือเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยมี GUNKUL ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่ง เข้ามาต่อจิ๊กซอว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเดินหน้าทางธุรกิจร่วมกัน ผ่านการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ด้วยวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน และเราจะเป็นผู้นำรายแรกๆ ที่นำดิจิทัลโทเคนมาปรับใช้ในธุรกิจพลังงานและกัญชงได้ คาดจะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นในต้นปีหน้า”

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แผนการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ JMART และ SINGER ในครั้งนี้ จะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ภายหลังจากลงนามในสัญญาร่วมลงทุน ก็จะเริ่มดำเนินการทางธุรกิจทันที ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ของวงการพลังงาน ที่ผนวกแกนช่องทางจำหน่ายรีเทลและสินเชื่อเข้าด้วยกัน พลังงานจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยโปรเจกต์การติดตั้งระบบ Solar Rooftop และ EV Charging Station จะลุยผ่านช่องทางของกลุ่มธุรกิจเจมาร์ท รวมทั้งการติดตั้งผ่านโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเครือเจมาร์ท อีกทั้ง ยังเป็นการต่อยอดช่องทางการจำหน่าย ของ GUNKUL ในการรุกธุรกิจเกี่ยวกับการปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทกัญชง ซึ่งล่าสุด อย.ออกใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงจากสหรัฐฯ และผลิต (ปลูก) กัญชง เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว การซินเนอร์ยี่ร่วมกับ JMART และ SINGER จะทำให้เรามีช่องทางการจำหน่ายที่แข็งแกร่งในตลาดค้าปลีก ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ

ด้าน นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER เปิดเผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ซิงเกอร์จะใช้จุดแข็งในเรื่องช่องทางการจำหน่ายและตัวแทนขายครอบคลุมทั่วประเทศ นำเสนอสินค้าและบริการภายใต้ JV ครั้งนี้ ออกสู่ตลาด รวมทั้ง เป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ ทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลาร์โซลูชั่น รวมทั้ง การติดตั้ง Solar Rooftop ไปยังฐานลูกค้าของเรา ให้ง่ายต่อการเข้าถึง เป็นสินค้าที่ทุกบ้านจำเป็นต้องมี ลงลึกถึงระดับหมู่บ้าน และกลุ่มลูกค้ารากหญ้าทั่วประเทศไทย

ขณะที่ EV Charging Station จะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั้งในกลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มร้านค้า ด้วยโปรแกรมการผ่อนสินค้ากับซิงเกอร์ รับเทรนด์พลังงานสะอาด และตลาดกัญชงที่กำลังจะขยายในวงกว้างในปี 65

JMART บันทึกข้อตกลงศึกษาบริษัทร่วมทุน GUNKUL-SINGER จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า-พัฒนาช่องทางขายกัญชง ระบุลงทุนขั้นต้น 1 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/65 และ ก.พ.ปี65 ประกาศแผนได้ชัดเจน ย้ำใช้วิธีการแลกหุ้น รอบแรก 500 ล้าน และ 6 เดือนข้างหน้า 500 ล้าน ย้ำความร่วมมือกันระยะยาว บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้บริษัทเข้าทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นกับ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL และบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อการลงทุนร่วมกันในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลาร์โซลูชั่นผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่าย และการจัดหาสินเชื่อ โดยกลุ่มธุรกิจในเครือของบริษัททั่วประเทศ สำหรับสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลาร์โซลูชั่น รวมถึงพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชง…