APCO แจกปันผล 100% 11 ปีซ้อน ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 50%

ไฟย์โตซูติคอลส์ เตรียมจ่ายปันผล 0.1234 บาท/หุ้น ติดต่อกัน 11 ปีซ้อน ยกระดับการดำเนินธุรกิจภูมิคุ้มกันบำบัด สู่การเป็นผู้นำกระตุ้นเซลล์ทีพิฆาต (Killer T Cell) เตรียมจัดตั้ง Killer T Cell ขยายนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ พร้อมจัดตั้งศูนย์รักษา HIV ร่วมกับสถาบันทางการแพทย์ เล็งขยายฐานผลิตภัณฑ์สู่กลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยง ตั้งเป้ายอดขายในประเทศโต 50% รักษาอัตรากำไรขั้นต้นไม่ต่ำกว่า 80%

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO เจ้าของธุรกิจนวัตกรรมธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงามด้วยการวิจัย พัฒนา ผลิตและจำหน่ายครบวงจร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1234 บาท หรือคิดเป็น 100% ของกำไรสุทธิ ซึ่งถือเป็นปีที่ 11 ที่บริษัทจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา 100% อย่างต่อเนื่อง โดยจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดทั้งสิ้น 74.04 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 27 เม.ย.65 และจ่ายปันผลในวันที่ 9 พ.ค.65 (ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 18 เม.ย.65)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจใช้เซลล์ทีพิฆาต (Killer T Cell) จัดการกับปัญหามะเร็งได้อย่างกว้างขวาง และจัดการเชื้อ HIV จนผู้ติดเชื้อตรวจไม่พบเชื้อโดยไม่ใช้ยาต้านไวรัสได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก และประกาศความสำเร็จในวันเอดส์โลก 1 ธ.ค.2564 โดยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีสาธารณสุข ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมรับทราบ เพื่อนำไปพิจารณาให้เป็นประโยชน์ต่อประชากรไทยต่อไป พร้อมอนุมัติให้มีการจัดตั้ง

1.KILLER T CELL CO.,LTD. เพื่อดำเนินธุรกิจในวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ โดยผู้ที่สนใจสามารถตั้งบริษัทร่วม เพื่อนำนวัตกรรมนี้ไปจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสทุกชนิด เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และอาการมะเร็งได้ทุกๆ ระยะ

2.ศูนย์ Killer T Cell Therapy for HIV ร่วมกับสถาบันทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยให้ผู้ติดเชื้อจากทั่วโลกเดินทางเข้ามารับบริการในประเทศไทย และ/หรือใช้ระบบสื่อสารออนไลน์ (Remote Monitoring) ในลักษณะเดียวกับ Telemedicine ให้บริการกับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามารับบริการในประเทศไทย ขณะนี้มีการลงนามใน MOU ร่วมกับบริษัท Eco Green Concept นำผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ เข้ารับการรักษาในศูนย์นี้ประมาณเดือนละ 200 คน โดยจะเริ่มในไตรมาส 2/65

3.KILLER T CELL FOR PETS CO.,LTD. ร่วมกับสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดด้วยเซลล์ทีพิฆาต (Killer T Cell) รักษาสัตว์เลี้ยงที่ติดเชื้อรา แบคทีเรีย เอดส์และไวรัสอื่นๆ ที่ยังไม่มียารักษาได้ และจัดจำหน่ายนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดด้วยเซลล์ทีพิฆาต (Killer T Cell) ให้แพร่หลายทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

สำหรับการดำเนินธุรกิจในปีนี้ บริษัทจะเริ่มรุกการตลาดนวัตกรรมสูตรวัฒนชีวา ที่ทำให้เกิดการย้อนวัย ชะลอวัย และอายุยืน ด้วยการแนะนำสมาชิกให้เข้าร่วมสร้างสังคมวัฒนชีวา เพื่อชีวี 100 ปีมีสุข โดยมีเป้าหมายที่จะให้มีสมาชิก 20,000 คนอย่างรวดเร็ว และจัดจำหน่ายนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด สำหรับผู้ปวยมะเร็งและผู้ติดเชื้อ HIV ในเชิงรุกผ่าน Social Media รวมถึงทั้งการขายผ่านศูนย์ BIM Health Center และตัวแทนจำหน่ายต่อไป โดยบริษัทตั้งเป้ายอดขายในประเทศโต 50% รักษาอัตรากำไรขั้นต้นไม่ต่ำกว่า 80%

ส่วนการดำเนินการธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทยังคงติดตามและสนับสนุนพันธมิตรให้เพิ่มยอดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องในประเทศจีน และเริ่มสนับสนุนพันธมิตรที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศอินโดนนีเซียให้สามารถเพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สร้างภูมิคุ้มกันต่อไป

ขณะที่ผลประกอบการปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 226.38 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 253.14 ล้านบาท จำนวน 26.76 ล้านบาท หรือลดลง 10.57% และมีกำไรสุทธิ 68.70 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 69.98 ล้านบาท จำนวน 1.28 ล้านบาท หรือลดลง 1.82%

ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัทอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศจะลดลงอย่างมากจากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 อย่างไรก็ตาม บริษัทปรับแผนการตลาด ทำการสื่อสารและให้ความรู้กับเกี่ยวผลิตภัณฑ์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงบริษัทมีการบริหารเงินสดส่วนเกินบางส่วนด้วยการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนของผู้ออกตราสารที่มีความมั่นคงทางการเงิน

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

ไฟย์โตซูติคอลส์ เตรียมจ่ายปันผล 0.1234 บาท/หุ้น ติดต่อกัน 11 ปีซ้อน ยกระดับการดำเนินธุรกิจภูมิคุ้มกันบำบัด สู่การเป็นผู้นำกระตุ้นเซลล์ทีพิฆาต (Killer T Cell) เตรียมจัดตั้ง Killer T Cell ขยายนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ พร้อมจัดตั้งศูนย์รักษา HIV ร่วมกับสถาบันทางการแพทย์ เล็งขยายฐานผลิตภัณฑ์สู่กลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยง ตั้งเป้ายอดขายในประเทศโต 50% รักษาอัตรากำไรขั้นต้นไม่ต่ำกว่า 80% ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO เจ้าของธุรกิจนวัตกรรมธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงามด้วยการวิจัย พัฒนา ผลิตและจำหน่ายครบวงจร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1234 บาท หรือคิดเป็น 100% ของกำไรสุทธิ ซึ่งถือเป็นปีที่ 11 ที่บริษัทจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา 100% อย่างต่อเนื่อง โดยจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดทั้งสิ้น 74.04 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record…