16 หุ้นเล็กเจอผลกระทบเต็มๆ หลัง ตลท.ใช้เกณฑ์ใหม่ เม.ย.นี้

เอเซียพลัส เปิดโผ 16 หุ้นเล็กได้รับผลกระทบเต็มๆ จากเกณฑ์ Cash Balance ใหม่ของ ตลท. ที่จะเริ่มใช้ เม.ย.นี้ เชื่อส่งผลดี ช่วยนักลงทุนลดเสี่ยง สกัดกั้นการทำราคา และทำให้หันมาโฟกัสที่ Valuation มากขึ้น ขณะที่หุ้นที่ติด Cash Balance ปัจจุบัน มองเป็น Sentiment ลบเพิ่มเติม ราคาถูกผลักได้ยากขึ้น

หลังจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศใช้เกณฑ์กำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ให้เข้มข้นขึ้น ที่จะเริ่มใช้ 4 เม.ย.65 โดยเพิ่มเกณฑ์การหยุดซื้อขายหุ้นที่ถูกควบคุมสูงสุด 1 วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลในหุ้นที่ติด T1, T2, T3 เพื่อลดความเสี่ยงกับนักลงทุน ประกอบด้วย

มาตรการระดับ 1 จากให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ (บัญชี cash balance) เป็นให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ (บัญชี cash balance) และห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย

มาตรการระดับ 2 จากให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย เป็นให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และห้าม Net Settlement

มาตรการระดับ 3 จากให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และห้าม Net Settlement เป็นห้ามซื้อขายชั่วคราว 1 วันทำการ (เฉพาะวันแรก) เมื่ออนุญาตให้ซื้อขาย ให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และห้าม Net Settlement

ASPS ระบุ 16 หุ้นรับผลกระทบหลัง ตลท. ออกเกณฑ์ใหม่

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (ASPS) ประเมินผลลัพธ์ หลังตลาดยกระดับมาตการกำกับการซื้อขาย เริ่ม 4 เม.ย.65 ในภาวะที่สภาพคล่องส่วนเกินล้นระบบ ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ กองทุน LTF ถูกยกเลิก ทำให้นักลงทุนมองหาการ Search For Yield และหันมาลงทุนในตลาดหุ้นเองมากขึ้น

โดยปี 2564 มีคนเปิดบญชีซื้อขายหุ้นสูงถึง 1.7 ล้านบัญชี (เพิ่มขึ้น 48%) หนุนปริมาณการซื้อขายสูงกว่าปกติ โดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็กได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ อย่างตลาด MAI มีการซื้อขายบ่อยขึ้นจน Turnover ทั้งปีสูงถึง 3.68 เท่า (เพิ่มขึ้น 168%) ผลักดันดัชนี MAI ปรับตัวขึ้นมาถึง 73.1% และมี P/E สูงถึง 58 เท่า

ทั้งนี้ เอเซียพลัสระบุว่า มีหุ้นหลายบริษัทที่มีการปรับตัวขึ้นมาเร็ว มีมูลค่าซื้อขายสูงผิดปกติ โดยที่พื้นฐานไม่ได้รองรับสะท้อนได้จากหุ้นที่ติด Cash Balance ณ ปัจจุบัน 16 บริษัท ภาพรวมมีรายละเอียดดังนี้

1.ปริมาณซื้อขายสูงผิดปกติ สะท้อนได้จากหุ้นดังกล่าวมี Turnover (ytd) สูงผิดปกติ เฉลี่ยอยู่ที่ 137.9% ขณะที่ Turnover (ytd) ของ SET เพียง 25.5%

2.ราคาปรับตัวขึ้นมาเร็ว สะท้อนได้จากหุ้นดังกล่าวมีผลตอบแทนเฉลี่ย ytd 28.2% ขณะที่ผลตอบแทนเฉลี่ย ytd ของ SET 1.2%

3.ไม่สอดคล้องกับพื้นฐาน สะท้อนได้จากหุ้นดังกล่าวมีค่า P/E เฉลี่ย 65 เท่าและขาดทุนถึง 7 บริษัท ขณะที่ P/E ของ SET 19.4 เท่า

 

ชี้ปรับเกณฑ์ช่วยลดความร้อนแรงหุ้น-สกัดการทำราคา-ลดเสี่ยง

ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินว่าการปรับมาตรการครั้งนี้มุ่งเน้นช่วยลดความร้อนแรงของหุ้นที่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติลง และเป็นการสกัดกั้นการทำราคา ถือเป็นการลดความเสี่ยงให้นักลงทุน พร้อมกับหนุนให้นักลงทุนหันมาโฟกัสที่ Valuation มากขึ้น ส่วนหุ้นที่ติด Cash Balance ณ ปัจจุบัน ถือเป็น Sentiment ลบเพิ่มเติม และน่าจะถูกผลักดันราคาได้ยากขึ้น โดยเฉพาะนับตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.65 เป็นต้นไป

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

เอเซียพลัส เปิดโผ 16 หุ้นเล็กได้รับผลกระทบเต็มๆ จากเกณฑ์ Cash Balance ใหม่ของ ตลท. ที่จะเริ่มใช้ เม.ย.นี้ เชื่อส่งผลดี ช่วยนักลงทุนลดเสี่ยง สกัดกั้นการทำราคา และทำให้หันมาโฟกัสที่ Valuation มากขึ้น ขณะที่หุ้นที่ติด Cash Balance ปัจจุบัน มองเป็น Sentiment ลบเพิ่มเติม ราคาถูกผลักได้ยากขึ้น หลังจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศใช้เกณฑ์กำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ให้เข้มข้นขึ้น ที่จะเริ่มใช้ 4 เม.ย.65 โดยเพิ่มเกณฑ์การหยุดซื้อขายหุ้นที่ถูกควบคุมสูงสุด 1 วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลในหุ้นที่ติด T1, T2, T3 เพื่อลดความเสี่ยงกับนักลงทุน ประกอบด้วย มาตรการระดับ 1 จากให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ (บัญชี cash balance) เป็นให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ (บัญชี cash balance) และห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย…