บสย.ตั้งเป้าค้ำประกันสินเชื่อ 1.2 แสนล้านบาท ชง “คลัง” ช่วยเอสเอ็มอีอีก 3 หมื่นล้าน

เอ็มดีใหม่ บสย.ตั้งเป้าค้ำประกันสินเชื่อ 1.2 แสนล้านบาท ชูแผนดึงเทคโนโลยีมาช่วยกระบวนการทำงาน หนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนไว พร้อมชงคลังขอไมโคร 3 หมื่นล้าน ยกเว้นค่าธรรมเนียม 3 ปี ค้ำช่วย 30%

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยแผนดำเนินงาน บสย.ปี’65 หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ ว่า ตั้งเป้าหมายจะยกระดับองค์กรก้าวสู่ดิจิทัล แพลตฟอร์ม ภายใต้แนวคิด รวดเร็ว รอบคอบ เป็นที่หนึ่งในใจเอสเอ็มอี โดยนำเทคโนโลยีสร้างแพลตฟอร์ม สำหรับให้บริการเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับเอสเอ็มอี และรายย่อย

“ตั้งเป้าหมายเบื้องต้นว่าในปี’65 จะช่วยค้ำประกันสินเชื่อได้มากกว่า 1.2 แสนล้านบาท โดยมาจากโครงการพีจีเอส 9 ที่มีวงเงินค้ำประกันเหลือ 7.5 หมื่นล้านบาท และโครงการค้ำประกันไมโคร 5 สำหรับรายย่อยซึ่งอยู่ระหว่างเสนอกระทรวงการคลังวงเงิน 3 หมื่นล้านบาท รวมถึงโครงการสินเชื่อฟื้นฟูของธนาคารแห่งประเทศไทย”

สำหรับกลยุทธ์การสนับสนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนมี 3 ด้าน ได้แก่ 1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค้ำประกันสินเชื่อเจาะเฉพาะกลุ่ม รูปแบบผสมผสาน ระหว่างผลิตภัณฑ์ค้ำประกันเชิงพาณิชย์ของ บสย. และผลิตภัณฑ์ค้ำประกันที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ และการค้ำประกันสินเชื่อเอสเอ็มอีแบบเฉพาะกลุ่ม 2.การปรับการทำงาน บสย.เป็นแบบฟาสต์แอนด์เฟิร์ส โดยให้บริการ รวดเร็วผ่านการใช้เทคโนโลยี และ3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยดิจิทัลแพล9ฟอร์ม เชื่อมโยงธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับสถาบันการเงินต่าง ๆ มากขึ้น

“โครงการสำคัญปี’65 บสย.จะเพิ่มสัดส่วนคุ้มครองความเสี่ยงให้สถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อ ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ พีจีเอส 9 การจัดทำโครงการพิเศษ บสย.ครบรอบ 30 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 3 ปี และอัตราความคุ้มครอง 30% สำหรับลูกค้าค้ำประกันสินเชื่อ ลดต้นทุนธุรกิจในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว รวมถึงขยายบทบาท การค้ำประกันสินเชื่อเอสเอ็มอี สู่ดิจิทัล เครดิต เอ็นฮานเซอร์ เพื่อเพิ่มโอกาสเติมเต็มศักยภาพทางการเงินและลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงสินเชื่อให้เอสเอ็มอีเพื่อลดการพึ่งพาสินเชื่อนอกระบบ และเพิ่มบทบาทการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน บสย. เอฟ.เอ.เซ็นเตอร์”

ส่วนผลประกอบการปี’64 บสย.สร้างสถิติค้ำประกันสูงสุดในรอบ 29 ปี วงเงิน 245,548 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73% เทียบกับปี’63 สามารถช่วยผู้ประกอบการจำนวน 226,312 ราย เพิ่มขึ้น 36% ก่อให้เกิดสินเชื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย มูลค่า 261,545 ล้านบาท หรือ 1.06 เท่าของยอดการค้ำประกัน และเกิดการจ้างงานใหม่ มากกว่า 400,000 ตำแหน่ง รักษาการจ้างงาน มากกว่า 2 ล้านตำแหน่ง

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance

เอ็มดีใหม่ บสย.ตั้งเป้าค้ำประกันสินเชื่อ 1.2 แสนล้านบาท ชูแผนดึงเทคโนโลยีมาช่วยกระบวนการทำงาน หนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนไว พร้อมชงคลังขอไมโคร 3 หมื่นล้าน ยกเว้นค่าธรรมเนียม 3 ปี ค้ำช่วย 30% วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยแผนดำเนินงาน บสย.ปี’65 หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ ว่า ตั้งเป้าหมายจะยกระดับองค์กรก้าวสู่ดิจิทัล แพลตฟอร์ม ภายใต้แนวคิด รวดเร็ว รอบคอบ เป็นที่หนึ่งในใจเอสเอ็มอี โดยนำเทคโนโลยีสร้างแพลตฟอร์ม สำหรับให้บริการเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับเอสเอ็มอี และรายย่อย “ตั้งเป้าหมายเบื้องต้นว่าในปี’65 จะช่วยค้ำประกันสินเชื่อได้มากกว่า 1.2 แสนล้านบาท โดยมาจากโครงการพีจีเอส 9 ที่มีวงเงินค้ำประกันเหลือ 7.5 หมื่นล้านบาท และโครงการค้ำประกันไมโคร 5 สำหรับรายย่อยซึ่งอยู่ระหว่างเสนอกระทรวงการคลังวงเงิน 3 หมื่นล้านบาท รวมถึงโครงการสินเชื่อฟื้นฟูของธนาคารแห่งประเทศไทย” สำหรับกลยุทธ์การสนับสนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนมี 3…